A felvételirőlÁltalános tájékoztató

Minden tanévben, tavasszal (általában március hónapban) tartjuk meg központilag a felvételi meghallgatást a következő tanévre mindazok számára, akik meg szeretnék kezdeni zenei tanulmányaikat a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskolában.

Felvételi meghallgatás (képességvizsgálat)

A képességvizsgálat célja, hogy megismerjük a felvételiző gyermek zenei képességeit, és az alapfokú zeneoktatásban való részvételhez szükséges érettséget. A felvételi a leendő tanuló életkorának és esetleges zenei előtanulmányainak figyelembe vételével történik. A meghallgatást szaktanárok végzik.

A felvételi előtt Felvételi tájékoztatót viszünk a pécsi óvodákba és általános iskolákba, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket a zenetanulás lehetőségéről, a választható hangszerekről, a térítési díj várható összegéről és a képességvizsgálat időpontjáról. A felvételit megelőző időszakban a honlapunkról és két épületünk (Rákóczi út 68., Dr. Majorossy Imre utca 13.) hirdetőtáblájáról is tájékozódhatnak az érdeklődők.

A felvételi meghallgatásra a Jelentkezési lap kitöltése után kerül sor.

A felvételi eredménye

A meghallgatás eredményéről szóló határozatot írásban (e-mailben) megküldjük minden jelentkező számára.

A felvett tanulók számára a felvételi határozatot tartalmazó e-mailhez csatolva küldjük a Szülői nyilatkozatot (2 oldalas), amit kitöltve, Word formátumban (aláírás nélkül) kérünk visszaküldeni!

Ez a levél tartalmazza a beiratkozás pontos időpontját is.

Beiratkozás

A Szülői nyilatkozatot a beiratkozáskor kérjük személyesen aláírni! (Nagykorú tanuló esetén a jelentkező írja alá.)

A beiratkozásnál kérjük befizetni a Kultúrális támogatást (4000 Ft-hangszerkölcsönzés nélküli összeg, 5000 Ft – hangszert kölcsönzőknek).

A beiratkozáskor mindenkit tájékoztatunk a tanévkezdéssel kapcsolatban.

Tudnivalók a térítési díjak befizetésével kapcsolatban

Térítési díjbefizetésre a tanév során kétszer kerül sor, októberben (I. félév) és februárban (II. félév). A fizetendő térítési díj összege a tanulmányok megkezdése után függ a zeneiskolai tanulmányi eredménytől. Térítési díjat fizetnek azok a növendékek, akik nem tanulnak más alapfokú művészetoktatási intézményben. Azok a tanulók, akik másik művészetoktatási intézményben is oktatásban részesülnek, ők az egyik helyen térítési díjat, a másik intézményben pedig tandíjat fizetnek.

Választható hangszerek

Hegedű, gordonka, gitár, zongora, orgona, harmonika, hárfa, furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, trombita, kürt, tuba, ütő, magánének. Az alapfokú zongora vagy trombita évfolyamok sikeres teljesítése után jazz-zongora, és jazz-trombita is választható.

Előképző: heti 2 szolfézs óra (2 x 45 perc)

Általános iskola harmadik évfolyamtól kezdve: 2 egyéni hangszeres foglalkozás (2 x 30 perc/hét), 2 szolfézs óra csoportban (2 x 45 perc/hét)

Magasabb évfolyamoknál kötelezően választható tárgyak: zenekar, zeneismeret, zeneirodalom, zeneelmélet, kórus