Alapítvány


0
"A MUZSIKA HANGJA A GYERMEKEKÉRT" KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

A Muzsika hangja a gyermekekért logó
Adószám: 18301540-1-02

OTP számlaszám: 11731001-20129721

Az alapítvány a céljaival összefüggésben, azok megvalósítása érdekében leginkább az alábbi tevékenységeket végzi:

Hangszereket vásárol vagy szerez be a zeneiskola, illetve növendékei részére, segítséget nyújt azok karbantartásához, javíttatásához, hangszertartozékok pótlásához.

Támogatja a zeneiskolai növendékek és felkészítő tanáraik részvételét a zenei szakmai versenyeken, hangversenyeken, növendékhangversenyeken, fesztiválokon, egyéb rendezvényeken, hozzájárul az utazási- és egyéb e körben felmerülő költségek megfizetéséhez.

Ösztöndíjat biztosít vagy más módon segítséget nyújt tehetséges zeneiskolai növendékek részére belföldi és külföldi továbbképzéseken, tanfolyamokon, versenyeken való részvételhez, fellépésekhez, továbbá jutalomban részesíti a kiemelkedő tanulmányi munkát végző, tehetséges növendékeket.

A zeneiskolai oktató-nevelő munkáját segítő rendezvényeket, programokat szervez, illetve biztosítja a növendékek és felkészítő tanáraik részvételét ilyen programokon.

Kapcsolatot tart fenn bel- és külföldi zeneiskolákkal és más zenei intézményekkel.

E szakmai kapcsolatok ápolását a lehetőségeihez mérten anyagi eszközökkel is támogatja.

 

Csátityné Orcsik Judit
az alapítvány elnöke

 


Nyomtatás   E-mail