A felvételirőlÁltalános tájékoztató

Minden tanévben, tavasszal (általában március hónapban) tartjuk meg központilag a felvételi meghallgatást a következő tanévre mindazok számára, akik meg szeretnék kezdeni zenei tanulmányaikat a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskolában.

Felvételi meghallgatás (képességvizsgálat)

A képességvizsgálat célja, hogy megismerjük a felvételiző gyermek zenei képességeit, és az alapfokú zeneoktatásban való részvételhez szükséges érettséget. A felvételi a leendő tanuló életkorának és esetleges zenei előtanulmányainak figyelembe vételével történik. A meghallgatást szaktanárok végzik.

A felvételi előtt Felvételi tájékoztatót viszünk a pécsi óvodákba és általános iskolákba, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket a zenetanulás lehetőségéről, a választható hangszerekről, a térítési díj várható összegéről és a képességvizsgálat időpontjáról. A felvételit megelőző időszakban a honlapunkról és két épületünk (Rákóczi út 68., Dr. Majorossy Imre utca 13.) hirdetőtáblájáról is tájékozódhatnak az érdeklődők.

A felvételi meghallgatásra a Jelentkezési lap kitöltése után kerül sor.

A felvételi eredménye

A meghallgatás eredményéről szóló határozatot írásban (e-mailben) megküldjük minden jelentkező számára.

A felvett tanulók számára a felvételi határozatot tartalmazó e-mailhez csatolva küldjük a Szülői nyilatkozatot (2 oldalas), amit kitöltve, Word formátumban (aláírás nélkül) kérünk visszaküldeni!

Ez a levél tartalmazza a beiratkozás pontos időpontját is.

Beiratkozás

A Szülői nyilatkozatot a beiratkozáskor kérjük személyesen aláírni! (Nagykorú tanuló esetén a jelentkező írja alá.)

A beiratkozásnál kérjük befizetni a Kultúrális támogatást (3500 Ft-hangszerkölcsönzés nélküli összeg, 4500 Ft – hangszert kölcsönzőknek).

A beiratkozáskor mindenkit tájékoztatunk a tanévkezdéssel kapcsolatban.

Tudnivalók a térítési díjak befizetésével kapcsolatban

Térítési díjbefizetésre a tanév során kétszer kerül sor, októberben (I. félév) és februárban (II. félév). A fizetendő térítési díj összege a tanulmányok megkezdése után függ a zeneiskolai tanulmányi eredménytől. Térítési díjat fizetnek azok a növendékek, akik nem tanulnak más alapfokú művészetoktatási intézményben. Azok a tanulók, akik másik művészetoktatási intézményben is oktatásban részesülnek, ők az egyik helyen térítési díjat, a másik intézményben pedig tandíjat fizetnek.