Daugavpils Erasmus

Hagyományos értékek és modern módszerek a zeneoktatásban” című Erasmus+ projektünk keretében januárban három kollégánk iskolalátogatáson vett részt Lettország második legnagyobb városának zeneiskolájában.

A Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas Vidusskola klasszikus és népi hangszereken biztosít zenei képzést alap- és középfokon, összefogja és irányítja az ország soknemzetiségű dél-keleti Latgala megyéjének zeneoktatását, több országos és nemzetközi zenei versenynek biztosít helyszínt, tanárai a helyi kulturális élet meghatározó szereplői.

 

Az egyhetes “job-shadowing” látogatás során Gscheidt Rita, Járemko Igor és Körtesi András kollégáink, fuvola, klarinét, szaxofon, karvezetés, kamarazene, magánének és zongora órákat, zenekari bemutató próbát látogattak, figyelemmel kísérhettek egy regionális fa-, rézfúvós, és ütőhangszeres válogatót, megfigyelhették az alap-és középfok integrált működését, az e-napló használatát, valamint sikeres bemutatót tartottak iskolánkról és a magyar zeneoktatásról.

Látogatásuk során megfigyelhették azt is, hogy a velük párhuzamosan, egy másik nemzetközi projekt keretében az iskolában tartózkodó flamand diákcsoporttal való együttműködés mennyire serkentően hatott a tanulók teljesítményére.

Az iskolalátogatás tapasztalatait kollégáink itthon részletes szakmai beszámoló keretében osztották meg a projektcsapattal és tantestületünk többi érdeklődő tagjával.

A lettországi kollégákkal nemcsak rövid távon sikerült kiépíteni szakmai kapcsolatot, de az Erasmus program keretében lehetőség nyílt hosszabb távú együttműködést elősegítő további pályázat előkészítésére is.

(Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja. A köznevelési intézmények szakmai fejlesztési céljaik elérése érdekében meghirdetett mobilitási pályázattípus a tanárok intézményi igényekre épülő szakmai fejlődését támogatja nemzetközi környezetben.)


Nyomtatás   E-mail